Reprezentační soustředění sportovního taolu.

Od 26-28.4.2019 se uskuteční reprezentační soustředění ve sportovním Wushu.
Sraz je 26.4.2019 v 19:00 hodin na adrese: Luna Gym, SNP 2206,Louny. Zde je také zajištěno přespání. Konec soustředění je 28.4.2019 v odpoledních hodinách.

Hlavní cíle soustředění:

prověrka znalosti soutěžních sestav changquan a nanquan 1, 2,3, dle věkové kategorie, doučení povinných sestav, trénování povinných prvků, závodní a reprezentační, seznámení s antidopingovým programem a zakázanými látkami.

Prosím účastníky soustředění, aby si s sebou vzaly i své zbraně, se kterými cvičí na závodech.
Soustředění vede reprezentační trenér Jiří Vondrášek a Karel Benda. Tel.721218605.
Jednotlivý trenéři vybraných adeptů budou kontaktováni emailem.