Seriál představení jižních stylů (Lukáš Slavíček) – Úvod

Rozhodl jsem se jako nováček ve federaci ujmout se představení jižních stylů. Děkuji tímto Martinu Rohelovi shifu za představení a prezentaci na víkendovém školení rozhodčích, která mě přivedla na tento nápad.

Jen v krátkosti zde, oblast jižních stylů koreluje s rozdělením Číny na severní a jižní Dlouhou řekou, tedy vše, co vyniklo na sever od dlouhé řeky, jsou styly severní a vše co vzniklo na jich od dlouhé řeky, jsou styly jižní. Nemohu se tedy pasovat na specialistu všech jižních stylů neboť tak rozsáhlé území se nedá obsáhnout ač jsem je skoro celé procestoval. Z oblasti více na sever ač stále jižní kung fu, jen pro zajímavost uvedu dva styly, se kterými mám nějakou osobní zkušenost.

Předem podotýkám, že mé přepisy znaků budou v kantonštině, ale budu uvádět znaky, aby jste si mohli přeložit do mandarinské verze transkripce ať už pevninské nebo Taiwanské nebo české. Neboť mluvím kantonsky plynně a mandarínem špatně 🙂

Tedy budu se převážně věnovat v této práci styly třech provincií Fukgin
(Fujian 福建), Gwongdung (Guangdong 廣東) a Gwongsai (Guangxi 廣西). Neboť většina jižních stylů buď má v této oblasti kořeny, protože Jižní
Shaolin (Naam Siu Lam 南少林) a nebo protože se v těchto oblastech vyvíjela velmi intenzivně. Proč? Neboť se jednalo o obchodně velmi významná centra a proto se společenský život vyvíjel tam. Určitě byli styly i
npř. v provincii Wunaam (Hunan 湖南), jenže šlo o zemědělské oblasti a tak se styly z těchto oblastí rozšiřovali a vyvíjeli jen minimálně.

Na rozdíl do Delty Perlové řeky nebo i delty Dlouhé řeky, kde vzkvétal obchod a tak mnoho mistrů odcházelo za prací do těchto míst a i tak docházelo k vzájemné výměně a ovlivňování stylů, ale i k jejich šíření.

Samozřejmě další šíření zapříčinila migrace především z této oblasti přes Hongkong a Macao a to do komplet jeho východní asie, Austrálie, Amerického kontinentu a Západní Evropy. Proto také známe čínská bojová umění pod názvem Kung Fu (Gung fu 功夫) neboť v kantonštině se výraz Wushu (mou seot 武术) jako označení bojových umění nepoužíval. Jelikož se jedná opravdu o velmi odlišný jazyk s jiným vývojem, tak je to logické.

Nejprve se budu věnovat obecně každým stylem a postupně půjdu více do hloubky a tedy do detailnějšího rozdělení a budu se snažit přidávat odkazy na videa pro tyto styly specifická.

Osobně jsem žil v Gwongdung provincii 廣東s ve městě Fatsaan 佛山, od roku 2009 do roku 2019. A poprvé navštívil v roce 2003. Od roku 2011 do roku 2016, jsem pracoval v China Foshan Martial Arts Association jako vedoucí oddělení mezinárodních vztahů.

Fatsaan jako město byl velmi významným střediskem odkud se právě mnoho jižních stylů rozšířilo po celém světě a to především kvůli keramickému průmyslu, který má v tomto městě vice jak 1000 letou tradici. Za místo vzniku se považuje, ač né úplně přesně, pro styly Wing Chun/Yong Chun (Wing Ceon 咏春拳), Hung Gaa Kyun/Hong Jia Quan (洪家拳) a Coi Lei Fat/Cai Li Fo (蔡李佛拳).

Avšak i všechny tyto styly mají počátek v Jižním Shaolinu, ať už existoval nebo byl jen legendou.

Své výzkumy jsem prováděl, jak ve Fatsaanu, tak v Hongkongu, Fukginu a WaiZau, tak ale i například ve Vitnamském Saigonu, kde žije miliónová populace “overseas Chinese”, kteří i dnes jako 4 a 5 generace stále mluví naprosto plynnou kantonštinou.

Já se věnuji stylům jižního kung fu od roku 1998, kdy jsem studoval Wing Chun u Ivana Rzounka sifu a od roku 2008 na jeho doporučení Hung Sing Coi Lei Fat (鸿胜蔡李佛), kterému se již aktivně nevěnuji, ale je v naší škole vyučován mým nejstarším studentem, který pokračuje v mnou naatoupené cestě a jezdí pravidelně každý rok na delší dobu tento styl do Fatsaanu studovat. Osobně se tedy věnuji od roku 2010 stylu Bílého obočí – Fatsaan Baak Mei Kyun (佛山白眉拳) a Jižní Kudlance – Zyu Gaa Tong Long Kyun (朱家螳螂拳).

Samozřejmě se nechci pasovat na největšího specialistu jižních stylů zde. Takže pokud je někdo, kdo je přesvědčen, že zde zazněla chyba a nebo nepřesnost, tak budu rád, když na to upozorníte a nejlépe nabídnete spolupráci na tomto projektu, jehož úmyslem je osvěta a představení jižních stylů v kulturně – historických souvislostech. Nejsem dogmatik, netvrdím že všechno vím a že můj styl je ten … a tak jsem otevřen spolupráci a diskuzi. To co tu chci, je sdílet informace a znalosti, které jsem za svůj desetiletý pobyt v jižní Číně získal a i to je můj důvod vstupu do federace.

To, co dělá ČBU krásné, je právě ta rozmanitost a to, že každý může najít to, co mu vyhovuje. Tedy ač každý jdeme jinou cestou, tak nam jde o totéž!

Lukáš Slavíček sifu.