Největší, nejsledovanější…… IV. WKS Czech open Louny

Taková byla víkendová mezinárodní soutěž WKS Czech open 2022 v Lounech dne 14.05.2022. Do soutěže se nám přihlásilo celkem 40 sportovních klubů z 15 zemí z blízkého i dalekého okolí s celkovým počtem více jak 230 závodníků. Vynikající sportovní výkony, výborně obsazené soutěžní kategorie s velkou konkurencí, přátelská atmosféra mezi soutěžícími, fair play i v bitvách o zlato, obrovské nasazení úzkého pořadatelského týmu, který v posledních týdnech desítky hodin ladil detaily soutěže, připravoval vše s maximálním nasazením. Tak lze popsat sobotní soutěž v Lounech.

Přínosem takové soutěže je skvělá propagace wushu v České republice i v zahraničí, skvělé závody, vědomí, že se čeští závodníci mezi evropskou špičkou wushu neztratí, získání nových zkušeností, nových přátelství, novou inspiraci do dalších soutěží.

Soutěžní den byl zakončen galavečerem vybraných 9 finálových zápasů v sanda doplněných exhibičními vystoupeními toho nejlepšího z uplynulého dne. Galavečerem provázel moderátor KO Magazínu Matouš Rajmont a atmosféru doplnila bubenická skupina Aries.

Děkujeme organizátorům soutěže WKS Louny pod vedením Karla Korence, WKS Praha pod vedením Andrey Kirichenko, České federaci wushu, ale i všem, kteří se soutěži podíleli.

Celkové výsledky zde: https://czechwushu.cz/?page_id=15&lang=cs

Zveme rovněž naše příznivce na další skvělou akci – na 5. Taiji festival v Praze dne 18.06.2021.

The biggest, the most watched.….. IV.WKS Czech open LounyThat was our weekend International competition WKS Czech open 2022 in Louny /Czech Republic on 14th of May 2022. About 40 sports clubs from 15 countries from near and far entered the competition, with cca 230 competitors! Excellent sports performances, excellently occupied categories with great competitors, friendly atmosphere among the competitors, fair play even in fights for gold medals , huge effort of the narrow organizing team, which fine-tuned in recent weeks for tens of hours the details of the competition, prepared everything with maximum effort. This is how Saturday’s competition in Louny can be described.

Our wins: great promotion of wushu in the Czech Republic and abroad, great competition, knowledge that Czech competitors have not lost among the European leaders of wushu, new experience, new friendships, new inspiration for other competitions.

The competition day ended with a gala evening of selected 9 final matches in sanda complemented by exhibition performances of the best of the previous day. The gala evening was hosted by KO Magazine moderator Matouš Rajmont and the atmosphere was complemented by the drum group Aries.We would like to thank the organizers of the WKS Louny competition under the leadership of Karel Korenc, WKS Praha under the leadership of Andrey Kirichenko, the Czech Wushu Federation, as well as all those, who participated in the competition.

Final results here: https://czechwushu.cz/?page_id=15&lang=cs

We also invite our friends and supporters to another great event – 5. Taiji festival in Prague on 18.06.2021.

Author: Zuzana Linhartova

———————————————————-

Photo, video and stream:

https://www.facebook.com/wksczechopen

https://www.staylive.io/wushuczech