Z Mistrovství Evropy ve wushu v Řecku máme 15. medailí

Po více jak 2,5 leté covidové absence evropských wushu soutěží, reprezentační team České federace wushu vycestoval na Mistrovství Evropy v tradičním wushu a v polokontaktních zápasech Qinda na 6th European kungfu champinship a navazující 18th European wushu championships, kde soutěž probíhala v kategoriích soutěžního wushu a plnokontaktních zápasech Sanda. V době odletu nikdo z nás ještě ani netušil, jak pro české barvy bude tato soutěž úspěšná. Celkově se soutěží účastnilo ve dnech 10. – 16. 11. 2022 téměř 700 závodníků z 19 evropských zemí.

V tradičním kungfu, taiji a zápasech qinda jsme získali celkem 13. medailí z toho 5. zlatých, 7. stříbrných a 1 bronzová. V soutěžním wushu a zápasech sanda jsme získali 1 zlatou a 3. stříbrné medaile. I ti, kteří je neumístili na stupni vítězů, rozhodně neudělali žádnou ostudu a mohou být na své výkony právem hrdi.

Všem reprezentantů patří velké poděkování za příkladnou reprezentaci českých barev v disciplínách kungfu/wushu i kontaktních disciplínách qinda/sanda. Poděkování patří jak doprovodu teamu Ivě Riederové, reprezentačnímu trenérovi Jiřímu Hauskovi, i trenérovi Zdeňkovi Tobolovi, kteří na místě odvedli skvělou práci a dovedli je k takto úžasným výsledkům. Nesmíme zapomenou na trenéry jednotlivých reprezentantů, kteří svou trenérskou činností dovedli své svěřence do reprezentace a tak jim i umožnili se účastnit těchto vrcholových soutěží.

Výsledky z obou částí soutěží naleznete zde: https://www.competitionbook.com/

Zde jsou vypsané výsledky všech našich reprezentantů:

TAOLU (sestavy beze zbraně a se zbraní)

Karel Korenc 3x první místo

Lukáš Husák 1. místo, 2. místo a 4. místo

Anna Mašková 1. místo, 2. místo, 3x 4. místo, 5. místo

Ema Kučová 2. místo, 2x 4. místo, 6. místo, 10. místo

Matěj Krátký 2. místo, 3. místo, 13. místo

Milan Hořejš 2. místo, 5. místo, 7. místo

Jakub Miřatský 2x 4. místo, 8. místo

Michal Roučka 2x 4. místo, 8. místo

Petr Bureš 4. místo, 6. místo, 9. místo

Tomáš Barteček 4. místo, 6. místo, 10. místo

Jiří Hauska 5. místo, 7. místo, 8. místo

Markéta Staňková 4. místo a 8 místo

SANDA (polokontaktní i plnokontaktní zápasy)

Filip Roubíček 1. místo

Jan Hoffmann 2. místo

Adam Daniš 2x 2. místo

After more than 2.5 years of covid absence of European wushu competitions, the national team of the Czech Wushu Federation traveled to the European Championship in traditional wushu and in Qinda semi-contact matches to the 6th European kungfu championship and the subsequent 18th European wushu championship, where the competition took place in the categories of competitive wushu and full-contact Sanda matches.

In traditional kungfu, taiji and qinda, we won 13 medals, including 5 gold, 7 silver and 1 bronze.In modern wushu and sanda we won 1 gold and 3 silver medals. Even those, who did not place them with medals, did not do any shame and can be rightly proud of their performances.

All representatives deserve a big thank for the exemplary representation of Czech colors in kungfu/wushu disciplines and qinda/sanda contact disciplines. Thanks to the team accompaniment Iva Riederová, the national coach Jiří Hauska, and the coach Zdeněk Tobola, who did a great job on the spot and led them to such amazing results. We might not forget the coaches of individual representatives, who led their coaching to the national team and thus enabled them to participate in these top competitions.

Results from both competitions can be found here : https://www.competitionbook.com/

Here are the results of all representatives:

TAOLU ( without and with weapons)

Karel Korenc 3x 1st placeLukáš

Husák 1st, 2nd and 4th place

Anna Mašková 1st, 2nd, 3x 4th place and 5th place

Ema Kučová 2nd place, 2x4th place, 6th place, 10th place

Matěj Krátký 2nd, 3rd and 13th place

Milan Hořejš 2nd, 5th and 7th place

Jakub Miřatský 2×4 th place , 8th place

Michal Roučka 2x 4th place, 8th place

Petr Bureš 4th place, 6th place, 9th place

Tomáš Barteček 4th place, 6th place, 10th place

Jiří Hauska 5th place, 7 th place, 8th place

Markéta Staňková 4th place and 8th place

SANDA (semi-contact and full-contact matches)

Filip Roubíček 1th place

Jan Hoffmann 2nd place

Adam Daniš 2x 2nd place