SANDA


SANDA neboli novodobý čínský název SANSHOU (čti Sanšo), znamená doslova v překladu dvě části. První část SAN znamená „volnost“, druhá DA označuje „ruce“. SANSHOU je pak synonymum ke slovu SANDA, kde SHOU je výraz pro „úder“ a „útok“. Ať použijeme slovo SANSHOU nebo starší výraz SANDA, v obou případech to znamená, že mluvíme o účinné i velmi flexibilní aplikaci bojových znalostí ve volném boji.
Dnes můžeme tento čínský plno-kontaktní bojový styl dělit do těchto tří skupin:
MILITARY COMBAT SANSHOU – specifická sebeobrana pro boj zblízka při výcviku čínských policejních nebo vojenských jednotek pro speciální určení – ECKF – ELITE COMBAT KUNG FU
REAL SELF – DEFENCE SANSHOU – reálná civilní sebeobrana pro širokou veřejnost
CHINESE KICKBOXING SANSHOU – čínský sportovní kickboxing
Čínský kickboxing SANDA je plno-kontaktní bojový sport vycházející z tradičního čínského Wushu a čerpá z jeho nezměrného praktického i historického bohatství. Od roku 1989, kdy se konal první světový šampionát ve Wushu, je pravidelnou součástí všech následujících soutěží.  V roce 2008 se v rámci letních Olympijských her v Pekingu konal tzv. „turnaj v turnaji“ v SANSHOU, kde nominovaní zápasníci měli řádný statut olympijských sportovců, získali olympijské medaile včetně všech řádných ceremoniálů. Nominačním turnajem na OH 2008 bylo MS 2007, které se konalo také v Pekingu.
SANDA nejen svým universálním pojetím, ale i tréninkovou náplní stejně jako např. MMA a SAMBO vysoce přesahuje normální výkonnostní hranice a spojuje tak různé styly nejenom čínských bojových sportů. Zdůrazňuje tak praktičnost, všestrannost i obrovskou komplexnost použitelných technik. Primárně je zde zastoupena celá škála úderů, kopů, pádových technik, shozů, porazů, nástupů na soupeřovo tělo, podmetů s možnosti zachycení a strhnutí na zem, popř. vytlačení či vyhození soupeře ze zápasnické platformy. V reálné sebeobraně pak obsahuje SANSHOU i širokou škálu pák a fixačních držení. To vše dává boji vysokou míru reálnosti i diváckou atraktivitu. Je chybou si myslet, že SANSHOU je jen další odnoží klasického kickboxingu, a to i díky technickým prvkům, které jsou shodné i pro jiné plno-kontaktní disciplíny, protože strategie boje je daleko rozmanitější a rozsah použitelných technik mnohem větší. V bojových polohách na zemi se nezápasí. Svou specifičností je však náročnější na kondiční, technickou, taktickou i psychickou tréninkovou přípravu.
ČÍNSKÝ KICKBOXING SANDA je pravidly řízený plno-kontaktní boj mezi dvěma bojovníky ve stejné váhové kategorii včetně akreditovaných rozhodčích. Amatérské zápasy včetně turnajů ME a MS se odehrávají na speciální platformě „Lei Tai“ o rozměrech 8 x 8 m a 50 cm vysoké, obložené kolem dokola další nižší dopadovou žíněnku. Platforma nemá ringové provazy a soupeř může být vyhozen, vytlačen či vykopnut na tuto dopadovou žíněnku. Bojovníci jsou v amatérech chráněni povinnými chrániči včetně speciálními vestami, jelikož dochází často ke zlomeninám v oblasti žeber. Od roku 1997 se konají i profesionální zápasy v čínském kickboxingu a to v klasickém boxerském ringu včetně používání technik kolen a klinčování. Nejpopulárnější je pak světový turnaj profesionálů „KING OF SANDA“, konaný každoročně v Pekingu.
Zápas se skládá z dvou kol o délce 2 minuty, mezi kterými je přestávka 1 minuta s tím, že jakmile jeden ze závodníků dosáhne vítězství ve 2 kolech, vyhrává celý zápas. Často je zápas tříkolový a rozhodne až 3. kolo. Dbá se zde velmi přísně na barevnost a styl sportovního úboru, který tvoří trenýrky a nátělník pouze ve dvou barevných provedeních, a to v červené i černé barvě. V kategoriích seniorů se již nepoužívají botičky ani jednotné chrániče holení a jsou zde povoleny tvrdé vnitřní i vnější kopy tzv. low kicks včetně otočkové techniky na hlavu spinning back fist. Pro SANDA je mimo jiné i typické tzv. zamykání všech kopů včetně low kicku nebo třeba hi kicku. Závodníci, kteří se případně v zápase dostanou do držení v gardovém postoji, mají 2 sec. na to, aby provedli hod nebo strh na zem. Dvěma body je ohodnocen kop na hlavu a trup, jedním bodem všechny údery a kop na stehno. Pro juniory je kop na hlavu zakázaný. Pokud se soutěžící dotkne země a soupeř zůstane stát, kteroukoliv jinou částí než chodidly, získává jeho soupeř dva body (je to bráno jako hod). Když spadnou na zem oba soutěžící, je jedním bodem ohodnocen ten, který zůstává nahoře. V případě, že závodník spadne mimo zápasiště (z platformy dolů) dostane jeho soupeř dva body. Pokud závodník spadne z platformy 2x, jeho soupeř vyhrává kolo, které je ihned ukončeno. Z toho vyplývá, že když spadne jeden soupeř 3x z platformy během zápasu, vyhrává tímto druhý celý zápas.
Z hlediska mezinárodních struktur je čínský kickboxing v rámci celého světa řízen IWUF – INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION a v rámci Evropy pak EWUF – EUROPEAN WUSHU FEDERATION. Jako další zástupci jsou KUO SHU federace T.W.K.S.F – THE WORLD KUO SHU FEDERATION, kterou se řídí soutěže na Taiwanu a Hong Kongu.

Praktický trénink SANSHOU je zaměřen převážně na tyto 4 bojové zručnosti:
Da – (Údery) pěst, dlaň, loket, prsty a hlava
Ti – (Kopy) kopy, podmety, kolena a přískoky
Shuai – (Hody, vržení) zachycení, vržení, shozy a porazy
Na – (Uchopení, zajištění) páky na klouby, kontrola soupeře
V Číně se říká: „San Shou shi Wushu de Jinghua“ – San Shou je jádro kontaktního Wushu
Historie
Z hlediska dlouhodobého vývoje bojových sportů v Číně má SANSHOU velice dlouhou historii a formovalo se ze stylů Xiangbo, Shoubo, Chaishou, Qiangshou, Jiji a Daleitai. Naopak co se týče své sportovní historie je tato pro SANSHOU velmi krátká. V počátcích dvacátého století neměl čínský kickboxing téměř žádná pravidla a zápasy skončili těžkým zraněním nebo dokonce smrtí. V letech 1912 – 1949 se v Číně projevila velká vlna otevření a vyučování cvičení, trénování bojových sportů i umění pro nezávislé široké lidové masy. Byl to čas vzniku nových akademií, universit a škol pro bojová umění i sporty, kde se především demonstrovala národní jednota i vnitřní síla čínského národa s podporou kulturních tradic. Především se ovšem jednalo o vytvoření nejen jednotného, ale i dokonale funkčního reálného bojového stylu pro armádu, policii a speciální jednotky pro boj zblízka za podpory vlády, která trvá samozřejmě dodnes.
Významným datem je i rok 1924 kdy byla založena vojenská akademie WAMPOA MILITARY ACADEMY, kde byly vojenskými instruktory, kteří prošli válkou a zažili boj muže proti muži o holý život, podrobně studovány, plně rozvíjeny a uváděny nové tréninkové metody do praktického výcviku SANSHOU. Nicméně zápasy pořádané na velkých turnajích v letech 1928 a 1933 byly stále velmi tvrdé a doslova brutální (12 finalistů nenastoupilo tehdy kvůli těžkým zraněním nebo ze strachu o svůj život). Centrální WUSHU institut v Nan Jing i tehdy pořádaný Národní čínský turnaj v SANSHOU a rovněž ve stylu SHUAI JIAO – bojová forma čínského wrestlingu, daly jasný podnět k úpravě a budoucímu vzniku novodobých sportovních pravidel pro čínský kickboxing.
To trvalo téměř až do roku 1960, kdy tehdejší čínští mistři s konečnou platností založili nová sportovní pravidla, kterými byla zaručena bezpečnost soutěžících, a na kterých byl postaven pevný řád soutěží a povinnost předepsaných chráničů pro soutěžící. V letech 1979 a 1988 se stává SANSHOU jasným lídrem ve vývoji celosvětového WUSHU. V březnu 1979 China National Sport Committee (CNSC), oficiálně založil a otevřel tři významné instituce pro rozvoj SANSHOU a celkového zdraví v Číně: Výběrové sportovní tréninkové centrum, Pekingské psycho – vzdělávací středisko pro SANSHOU a výkonnostní závodní středisko WUSHU. Tyto tři instituce úzce spolupracují a vytvářejí tréninkový, technický, metodický a organizační arsenál pro popularizaci SANSHOU v Číně.
V květnu 1979, tyto tři instituce pořádají velký turnaj v provincii Gangxi. CNSC – rovněž svolává a organizuje experty ze všech tří institucí a pracují na úplném doladění všech odborných detailů včetně všech právních i administrativních ustanovení. A letech 1981-1982 je vše dokončeno i na vládní úrovni a po téměř 30 letech politické nestability je SANSHOU brána jako čínská národní a zcela kompaktní sportovní disciplína. Pravidla jsou ihned překládána do mnoha jazyků a začíná opravdový celosvětový rozvoj pro SANSHOU. Vrcholem této první rozvojové etapy je roku 1991 pořádání prvního otevřeného mezinárodního světového šampionátu v Pekingu i pro mimo asijské státy, kdy je SANSHOU pravidelně nedílnou součástí celosvětových soutěží WUSHU, jejíž účastníci vstupují na platformu porovnat své zkušenosti s druhými. Celkový rozvoj a veškeré úsilí vedlo i k pořádání dnes rovněž hlavně v Asii populárního WORLD SANSHOU CUP, kde první ročník se konal v roce 2002 v Shangaii.
Z hlediska historie je třeba připomenout i skutečnost, že moderní soutěž SANSHOU s prvotní sportovní úpravou pravidel se odehrávala na Taiwanu v roce 1950 při Národních hrách tehdy ještě pod jménem KOUSHU LEI TAI. Vláda čínské republiky aktivně začala promotovat čínský kickboxing jako sportovní disciplínu od roku 1979 a v roce 1985 se konal jeden z největších prvních mezinárodních festivalů International Wushu Championship v Xianu, kde byla rovněž ustanovena dnešní prvotní forma mezinárodní organizace IWUF. V roce 1990 se konaly již tehdy velmi populární ASIAN GAMES, kde SANSHOU získalo svou úrovní na další popularitě a současně byla v Pekingu oficiálně deklarována celosvětová organizace IWUF s cílem prosadit WUSHU a tedy i SANSHOU na OH. V 1999 se účastnilo světového šampionátu již více jak 57 států a popularita čínského kickboxingu stále rostla i ve vztahu k mezinárodnímu Olympijskému výboru. V dnešní době cvičí tento styl statisíce čínských amatérů, profesionálů v různých provinciích, městech, na universitách, policie, armáda, školách bojových sportů. Zápasy jsou denně přenášeny na více jak 20 čínských televizních kanálech.
V České republice se jedná vzhledem k ostatním bojovým sportům o poměrně novou plno-kontaktní disciplínu, která se zde organizovaně trénuje na vrcholové úrovni teprve od roku 2005, kdy byla oficiálně získána v Pekingu licence o zastoupení WUSHU.