TUISHOU

Tuishou  (čti „tuišou“)

Tuishou, v angl. překladu „tlačící ruce“- push- hands, je staré bojové čínské umění vycházející z prvků taichi, kde dvojice pracují na vzájemné koncentraci, síle a pozornosti. Cvičení tuishou pochází z tradičních sestav taichi popsaných zhruba  v 17.století, a tvoří základy technik pro dnešní judo, sumo a wrestling. Základem cvičení tuishou je důkladná znalost principů taichi.

Tuishou se cvičí ve dvojicích, kdy dvojice nepoužívají údery, ale pouhým tlačením rukou se snaží vyvést soupeře z rovnováhy. Trénují tím svůj maximální postřeh, koordinaci pohybů, sledování soupeře, reakci na jeho chybový pohyb, nácviku rychlé reakce, upevňování vlastní flexibility, rovnováhy a koncentrace. Cvičení posiluje pevnost nohou. Cvičí se s jednou i oběma rukama.

Tři základní principy cvičení jsou

  • upevnění vlastního postoje (stabilita, uzemnění)
  • ohebnost (pružnost) – schopnost reagovat na soupeře z jakéhokoli úhlu a schopnost svést tlak soupeře do svých chodidel se zachováním vlastní rovnováhy
  • schopnost použít sílu na soupeře pouhým tlakem rukou

Přínosem cvičení je zbystření reflexů, uvolnění a zlepšení flexibility a schopnosti soustředění.

V současnosti jsou popsané dva základní druhy tuishou  – bez kroků a s kroky. Základní tuishou pracuje s neměnnou pozicí chodidel, tj bez kroků. Pokročilejší tuishou popisuje možnost změny pozice chodidel, tj využití různých postojů při tlaku na soupeře.