Školení rozhodčích taolu v Praze

Ahoj,
29.3. (ne.) se bude konat školení rozhodčích taolu v Praze.
Jsou zváni i noví uchazeči o rozhodčí a dále všichni, kdo mají zájem v systému rozhodování být více informovaní – trenéři, svěřenci, atd…
Školení se bude konat v prostoru Gymnázia Karla Sladkovského, Sladkovského nám. 8, Praha 3. od 9 hodin (prosím přijďte včas!!), Předpokládaný závěr 16hod.
Připomínám povinnost všech škol, které se účastní závodů nabídnout rozhodčího.
Program: 
1) Teoretické informace ohledně pravidel, rozdělení a pravomoc rozhodčích A, B, C a hlavního rozhodčího.
2) Popsání základních chyb a jejich rozlišování pro rozhodčí A (obrázky, ukázka)
3) Posuzování z pohledu rozhodčího A při praktickém cvičení tradičního i sportovního wushu (vezmu pár svěřenců)
4) Charakteristika rozhodčího C a posuzování z pohledu rozhodčího C (při sportovním wushu)
Přestávka na oběd
5) Požadavky na rozhodčí B
6) Hlavní charakteristiky jednotlivých stylů ( tradiční, sportovní, taiji)
7) Praktické hodnocení na základě videorozborů
8) Test
Je povinnost všech rozhodčích účastnit se školení. Je to jeden den v roce, který byl znám od ledna, tak doufám, že se moje představa naplní. Všichni rozhodčí, co budou rozhodovat v roce 2020 budou přítomni na tomto školení. Mělo by to vést jednak k opakování znalostí pro zkušené rozhodčí, informace pro nové zájemce a hlavně informace o systému rozhodování v ČR pro jednotlivé školy. Proto tímto také zvu učitele, trenéry, starší svěřence, případně rodiče..atd.
Náklady na organizaci školení jsou hrazeny z peněz České federace wushu.
Těším se koncem března na viděnou,
Tomáš Veselý