Sportovní centra mládeže

I. Základní ustanovení

1.1. Sportovní centrum mládeže ČFW je zřízeno výkonným výborem ČFW v souladu se stanovami ČFW.

1.2. SCM je samostatné výběrové centrum talentovaných mladých závodníků, kteří splňují ustanovení směrnicí č.5, popřípadě dodatky vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice.

1.3. Veškerá činnost SCM se řídí normami obsaženými ve směrnici č. 5, popřípadě dodatky vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí neupravené se řídi Stanovami ČFW, právním řádem ČR a obecně platnými morálními i společenskými normami.

II. Poslání SCM

2.1. Posláním SCM je podpora sportovní přípravy mladých závodníků směřující k zařazení do reprezentačního týmu ČR.

2.2. Program SCM se snaží podpořit rozmanitost a kvalitu jednotlivých disciplín wushu pro děti a dospívající mládež. Dospívající mládež je klíčovou základnou pro budoucí české vrcholové reprezentanty v jednotlivých disciplínách wushu. Program SCM je přizpůsoben specifickým potřebám wushu. Umožňuje rozlišit různé potřeby jednotlivých disciplín a různě vyspělých mladých závodníků.

2.3. SCM nabízí nadstavbu k práci sportovních spolků sdružených v ČFW, nabídku pro zkvalitnění a zpestření sportovní přípravy pro mladé závodníky a jejich trenéry.

III. Cíle SCM

3.1. SCM sleduje dlouhodobě dva základní cíle:

a) komplexní podpora a rozvoj dětí a mládeže ve věkových kategorií od 6 do 21 let,

b) podpora rozvoje dospívajících závodníků pro budoucí seniorské kategorie.

3.2.Dílčí cíle SCM:

1. zajištění trenérů SCM,

2. zajištění mládežnických reprezentačních trenérů,

3. vyhledání talentové mládeže,

4. sledování talentované mládeže,

5. zajištění kontinuity sportovní přípravy mládeže v jednotlivých disciplínách,

6. zajištění mládežnických reprezentačních výběrů,

7. metodická a vzdělávací podpora pro závodníky i trenéry,

8. podpora trenérů a trenérské spolupráce,

9. podpora trenérských znalostí a dovedností.

IV. Podmínky pro zařazení do SCM

4.1. Závodník musí mít České státní občanství.

4.2. Závodník musí být platným členem ČFW.

4.3. Věk závodníka nesmí v daném kalendářním roce překročit více jak 21 let.

4.4. Závodník nesmí být mimo ČFW členem žádného jiného SCM nebo obdobně zaměřeného výběrového sportovního centra.

4.5. Závodník nesmí být mimo ČFW členem žádného jiného reprezentačního týmu.

4.6. Závodník nesmí být mimo ČFW, či jemu nadřazených organizací členem žádné jiné národní, nebo mezinárodní federace.

4.7. Zdravotní způsobilost.

V. Zařazení závodníka do SCM

5.1. Zařazení závodníka do SCM schvaluje VV ČFW na základě návrhu trenéra SCM ČFW, a to vždy s platností do konce daného kalendářního roku.

5.2. Hlavními kritérii pro zařazení závodníka do SCM je:

a) aktuální výkonnost,

b) pravidelná účast na národních i mezinárodních soutěžích, 

c) průběžné soutěžní výsledky,

d) respektování trenérů,

e) dodržování antidopingového programu,

f) zdravotní způsobilost potvrzenou platnou lékařskou prohlídkou dle Vyhlášky č. 391/2013 Sb.,

g) souhlas zákonného zástupce pro závodníka mladší 18 let.

Trenéři SCM:

Praha: Tomáš Veselý a Andrey Kirichenko

Brno: Martin Rohle a Soňa Pospíšilová

Slaný: Mario Jarkas a Vladimír Šanda

Seznam mládeže zařazených do SCM:

Termíny tréninků:

dívky do 11 let
HelenaŘiháčkováWushu Akademie Brno
Anežka JagošováWushu Akademie Brno
NicolSvobodováWU-SHU Kuřim
VendaProcházkováWushu Olomouc
MiaKalábováWushu Olomouc
KláraPastorkováHong He Hong Jia Quan z.s.
chlapci do 11 let
Adam SonPhamWushu Akademie Brno
Václav FriedrichHeisslerHong He Hong Jia Quan z.s.
MichalKřivánekHong He Hong Jia Quan z.s.
BorisSmirnofHong He Hong Jia Quan z.s.
VítSmažilHong He Hong Jia Quan z.s.
VilémČermákHong Bao Brandýs
 
dívky do 14 let
BarboraFialováWU-SHU Kuřim
EmaKučováWushu Zvole
EmaVelenskáWushu Zvole
AmálkaVachkováHong He Hong Jia Quan z.s.
Chlapci do 14 let
Lukáš HusákHong He Hong Jia Quan z.s.
SebastiánMičíkWushu Zvole
RadimWeisserWushu Olomouc
VojtěchMašekWushu Zvole
DucMan BuiHong Bao Brandýs
dívky do 17 let
AnnaKajzrováHong He Hong Jia Quan z.s.
MarkétaVítkováWU-SHU Kuřim
DenisaFantováWushu Zvole
AnnaMaškováWushu Zvole
LanaBratičWushu Olomouc
AndreaKreppkeWushu Zvole
LucieRiederováHung Gar Kung Fu Škola Brno
chlapci do 17 let
MatějKnéblWushu Zvole
TomášBartečekHung Gar Kung Fu Škola Brno
JiříŠimáčekHong Long hong jia quan
AndyLiuWushucentrum
KarelKorencWKS Louny
MatějKrátkýHong He Hong Jia Quan z.s.
PetrBurešHong He Hong Jia Quan z.s.
FilipBernardHung Gar Kung Fu Škola Brno
ženy do 23 let
muži do 23 let
Jakub MiřatskýHong He Hong Jia Quan z.s.
KarelKrálHong He Hong Jia Quan z.s.
AdamSvětlíkWushu Olomouc
2021 Taolu a Taiji Čechy Taolu a Taiji MoravaSanda/Qinda
Leden   
Únor   
Březen   
Duben   
Květen   
Červen30.5. Zvole5.6. Brno4.6. Slaný
Červenec   
Srpen   
Září5.9. Zvole18.9. Brno12.9. Slaný
Říjen2.10. Brandýs n/L15.10. Kuřim17.10. Slaný
Listopad7.11. Mělník26.11. Olomouc14.11. Slaný
Prosinec12.12. Louny17.12. Brno5.12. Slaný