Zahraniční soutěže

Nejprestižnějšjí soutěže jsou Mistrovsrví Světa a Mistrovsrví Evropy, které se konají každoročně v různých částech světa.