4. Taiji festival Praha Zbraslav

Svátkem pro fanoušky Taiji se stal již tradiční, letos 4. ročník mezinárodního Taiji festivalu v Praze, který se pod záštitou České federace wushu konal ve dnech 19.-20.06.2021. Protože v době plánování festivalu bylo nejisté rozvolnění epidemiologických opatření, pořadatelé mysleli pro jistotu na obě varianty soutěže. Dne 19.06.2021 se konala soutěž prezenční formou v Praze ve Zbraslavi a 20.06.2021 se pak konala online soutěž za obrovského zájmu zahraničních soutěžících. Pořadatelem Taiji festivalu v Praze byla škola Taichi Praha pod vedením Jitky Králíkové Rychnovské a jejího teamu. Hlavní rozhodčí byla sama pořadatelka Jitka Králíková Rychnovská, s dalšími delegovanými špičkovými rozhodčími ze zahraniční, jejichž účast si velice vážíme. Byli to: paní Ho Mei Leng (Malaysie), pan Jesse Tsao PhD (San Diego, USA), pan Martin Rohel (Brno), pan Otakar Chochola (Praha). V prezenční části soutěže dne 19.06.2021 i přes úmorné vedro a teploty vzduchu šplhající přes 35st Celsia se na venkovní ploše areálu TJ Sokol Zbraslav utkalo téměř 40 účastníku v 65 startech. Jejich úroveň se neustále zvyšuje, gratulaci si zaslouží všichni, kteří přes horko k soutěži nastoupili. V online soutěži dne 20.06.2021 se účastnilo několik desítek závodníků s více než 160 starty. Na festival se registrovali studenti ze škol a týmů ze 6 zemí z celého světa, od České republiky po Malajsii. Zajímavým zpestřením soutěže byl věkový rozdíl studentů taichi od 8 let do 74 let.

Výsledky z obou částí soutěže jsou ZDE: https://czechwushu.cz/?page_id=15&lang=cs

Komplet foto z akce: https://www.facebook.com/media/set/…

Již nyní známe termín konání výročního, 5. ročníku Taiji festivalu v Praze v příštím roce, a to ve dnech 18.-19.06.2022. Všechny fanoušky a přátele Taiji srdečně zveme.

Autor: Zuzana Linhartová

The holiday for taichi fans has become a traditional, this year the 4th international taichi festival in Prague, which took place under the auspices of the Czech Wushu Federation from 19-20.06.2021. At the time of planning the festival, it was uncertain whether the epidemiological measures will be relaxed, the organizers thought about both variants of the competition just in case, on 19.06.2021 the competition was held in present form in Prague in Zbraslav, and on 20.06.2021 an online competition was held with the huge interest of foreign competitors. The taichi festival in Prague was organized by Taichi Praha school. The main referee was Mrs. Jitka Králiková Rychnovská, other delegated judges were top foreign referees, whose participation we greatly appreciate. They were: Ms. Ho Mei Leng (Malaysie), Mr. Jesse Tsao PhD (San Diego, USA), Mr. Martin Rohel (Brno), Mr. Otakar Chochola (Prague).In the present part of the competition on 19th June 2021, despite the oppressive heat and air temperature climbing over 35st Celsius, a total of 40 people started. Their level is constantly increasing, congratulations are deserved by all, who entered the competition despite the heat. Results here: Several competitors with more than 160 starts participated in the online competition on 20.06.2021. Students from schools and teams from 6 countries from all over the world, from the Czech Republic to Malaysia, registered for the online taichi festival. An interesting insight was the age difference of taichi students from 8 years to 74 years.

Competition videos can be viewed here: https://czechwushu.cz/?page_id=15&lang=cs

Photo: https://www.facebook.com/media/set/…

We already know the date of the annual, 5th taichi festival in Prague next year, from 18-19.06.2022. We cordially invite all taichi fans and friends.

Author: Z. Linhartová